Untitled
   

Tyto stránky chtějí informovat žáky a jejich

rodiče o všem, co by měli vědět, abychom školním

rokem

propluli s dobrou náladou a bez zbytečného stresu.

Najdete zde informace o požadavcích na žáky,

obsah českého jazyka a výtvarné výchovy

v jednotlivých ročnících, připravovaných akcích

a najdete tu i odkazy, které mohou při učení

být prospěšné.
   

*