M a t e m a t i k a

Vítejte na stránkách,

které jsou určeny žákům

nejen devátých tříd Základní školy

Plánická ulice v Klatovech.

                       


               INFO

                   ARCHIV

                            SOUTĚŽ

                            GEOMETRIE

                             CO JSME DĚLALI

                            DĚJINY MATEMATIKY

                                        KROUŽEK MATEMATIKY

                                          PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

                                               VÝSLEDKY PÍSEMNÝCH PRACÍ

                                                                ZPĚT NA TITULNÍ STRANU

Součástí matematiky na základní
škole jsou i matematické soutěže.
Pythagoriáda, matematická olympiáda,
školní soutěž SUDOKU a další…
Zadání příkladů k těmto
soutěžím naleznete právě zde.

     

      
~ ~ ~ ~

~ ~   ~ ~