Slovní úlohy o pohybu


1) Za chodcem jdoucím průměrnou rychlostí 5 km/h vyjel z téhož místa o 3 hodiny později cyklista průměrnou rychlostí 20 km/h .
Za jak dlouhou dobu dohoní cyklista chodce?

2) Za cyklistou jedoucím průměrnou rychlostí 20 km/h vyjelo z téhož místa o dvě hodiny později auto rychlostí 60 km/h.
Za jak dlouho dohoní auto cyklistu?

3) Z přístavu A na řece vyjel parník rychlostí 12 km/h směrem k přístavu B.
O dvě hodiny později vyjel za ním z A do B jiný parník rychlostí 20 km/h. Oba parníky přijely do B současně.
Jaká je vzdálenost A od B?

4) Z kasáren vyjela kolona vojenských aut rychlostí 40 km/h. Za 1 h 30 min byla za kolonou vyslána motospojka
jedoucí průměrnou rychlostí 70 km/h.
Za jak dlouho a v jaké vzdálenosti dohoní motospojka kolonu?

5) V 7 hodin vyšel chodec průměrnou rychlostí 5 km/h. V 10 hodin vyjel za ním cyklista rychlostí 14 km/h.
Kdy ho dohoní:

6) Za cyklistou, který jel rychlostí 16 km/h, vyjel o 3 hodiny později motocyklista rychlostí 48km/h.
Kdy motocyklista dohonil cyklistu?

7)V 8:30 hod vyjela skupinka dětí na z tábora na celodenní cyklistický výlet.
Po deváté se prudce zhoršilo počasí a vedoucí tábora se rozhodl poslat za dětmi po stejné trase autobus, který vyjel v 10:30 hod.
Za jak dlouho a v jaké vzdálenosti od tábora dojede autobus děti, jestliže děti ujedou za 1 hodinu průměrně 15 kilometrů a autobus jede rychlostí 75 km/h?

8)V šest hodin ráno odpochodovala z kasáren četa vojáků rychlostí 5 km/h. V 8 hodin vyrazila za ní spojka rychlostí 15 km/h.
V kolik hodin a v jaké vzdálenosti dohoní spojka četu?

9)V 6:30 hod vyplul z přístavu parník plující rychlostí 12 km/h. Přesně v 10:00 hod za ním vyplul motorový člun,
který plul průměrnou rychlostí 40 km/h.
V kolik hodin dohoní člun parník?

10)Z města P vyjede v 9:30 hod automobil rychlostí 40 km/h. V 11:00 hod téhož dopoledne za ním vyjede motocykl rychlostí 60 km/h.
Kdy motocyklista dohoní automobil a jak daleko od města P se obě vozidla setkají?

11)Ve 13:00 hod vyjelo z Pardubic ke Kolínu auto Škoda Felicia rychlostí 60 km/h.
O půl hodiny později vyjelo stejnou cestou auto Škoda Oktavia rychlostí 80 km/h.
Kdy dohoní Oktavia Felicii?


12)Nákladní auto jelo průměrnou rychlostí 20 km/h a vyjelo z Prahy směrem k Liberci. Současně s ním vyjel autobus,
který jel průměrnou rychlostí 30 km/h a který přijel do Liberce o 2 hodiny dříve než nákladní auto.
Jaká je vzdálenost mezi Prahou a Libercem?

13)Sportovní letadlo letělo z letiště rychlostí 300 km/h. Když bylo 50 km od letiště, vzlétla za ním stíhačka rychlostí 550 km/h.
Kdy dohoní stíhačka letadlo?

14)Dvě lodi, vzdálené 2340 m plují stejným směrem. První urazí za jednu minutu 56 m, druhá 74 m.
Za jak dlouho dostihne druhá loď první?

15)Cyklista vyjel z města rychlostí 18 km/h. Za 1 hodinu 30 minut za ním vyjel automobil a dohonil cyklistu za 50 minut.
Jakou rychlostí jel automobil?

Řešení příkladů 12-15 naleznete ZDE