Vítejte na stránkách,

které jsou určeny žákům

nejen osmých tříd Základní školy

Plánická ulice v Klatovech.
Archiv
Geometrie
Soutěž
Dějiny matematiky
Příklady
Praktické
Co jsme dělali
Výsledky pís. prací
Zpět na hlavní stranu


Příklady k procvičení


Příklady, které doplňují učivo matematiky na základní škole… Nejen pro pilné žáky budou na těchto stránkách průběžně zveřejňována zadání příkladů k procvičení. Aktualizace se nebude týkat pouze příkladů k probírané látce, ale i zajímavých úkolů, na které při hodinách nezbývá příliš času. Obsah bude aktualizován v průběhu školního roku.


Pythagorova věta

Pythagorova věta -2-

Pythagorova věta -3-

Pythagorova věta -4-

Pythagorova věta -5- domino

Pythagorova věta -6-

Mocniny -1-

Mocniny -2-

Mnohočleny

Rozlož, uprav… I

Rozlož, uprav… II

Rozlož, uprav… III

Něco málo k opakování…

Dobrovolný domácí úkol 5. 3. 2007

R O V N I C E - I

Dobrovolný domácí úkol - 8. 3. 2007

Slovní úlohy řešené pomocí rovnic

Slovní úlohy řešené pomocí rovnic II

Slovní úlohy o pohybu

Slovní úlohy se řešením (pdf)

Slovní úlohy se řešením II (pdf)

Slovní úlohy se řešením III (pdf)

Slovní úlohy - Společná práce

Slovní úlohy - S procenty

Vypočítej obsah

Povrch a objem válce - slovní úlohy

Přijímačky

Statistika I (pdf)

Statistika II - MODUS (pdf)

Statistika III - MEDIAN (pdf)

Statistika IV - GRAFY (pdf)

Statistika V - KRUH. GRAFY (pdf)