Vítejte na stránkách,

které jsou určeny žákům

nejen devátých tříd Základní školy

Plánická ulice v Klatovech.

                       


               INFO

                   ARCHIV

                            SOUTĚŽ

                            GEOMETRIE

                             CO JSME DĚLALI

                            DĚJINY MATEMATIKY

                                        KROUŽEK MATEMATIKY

                                          PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

                                               VÝSLEDKY PÍSEMNÝCH PRACÍ

                                                                ZPĚT NA TITULNÍ STRANU

Příklady k procvičení

Příklady, které doplňují učivo matematiky
na základní škole…
Nejen pro pilné žáky
budou na těchto stránkách průběžně
zveřejňována zadání příkladů k procvičení.
Aktualizace se nebude týkat
pouze příkladů k probírané látce,
ale i zajímavých úkolů, na které
při hodinách nezbývá příliš času.
Obsah bude aktualizován v průběhu školního roku.

       DOBROVOLNÝ    DOMÁCÍ    ÚKOL

       JEDNODUCHÉ    ÚROČENÍ -II

       JEDNODUCHÉ    ÚROČENÍ

       KOULE

       JEHLANY  - II

       JEHLANY

       KVADRATICKÉ    FUNKCE

       VAŠE   GONIOMETRICKÉ    FUNKCE

       GONIOMETRICKÉ    FUNKCE - II

       GONIOMETRICKÉ    FUNKCE

       GRAFY   -   SOUSTAVY  ROVNIC  -  II

       GRAFY   -   SOUSTAVY  ROVNIC

       GRAFY

       SLOVNÍ    ÚLOHY  -   SOUSTAVY   ROVNIC

       SOUSTAVY   ROVNIC    II

       SOUSTAVY   ROVNIC    I

       SLOVNÍ    ÚLOHY  -   OPAKOVÁNÍ

       ROVNICE   -   OPAKOVÁNÍ

       SLOVNÍ   ÚLOHY  III   -  ŘEŠENÉ

       SLOVNÍ   ÚLOHY - II

       SLOVNÍ   ÚLOHY

       ROVNICE   II

       ROVNICE  

       LOMENÉ   VÝRAZY   -  ŠIFRY

       LOMENÉ   VÝRAZY   -  SČÍTÁNÍ,   ODČÍTÁNÍ

       LOMENÉ   VÝRAZY   -  SČÍTÁNÍ

       LOMENÝ   VÝRAZ   -  KRÁCENÍ

       URČI   PODMÍNKY   ŘEŠITELNOSTI  III

       URČI   PODMÍNKY   ŘEŠITELNOSTI  II

       OPAKOVÁNÍ   Z   8.  ROČNÍKU

       URČI   PODMÍNKY   ŘEŠITELNOSTI

       OBSAH,  OBVOD  -  KRUH,  KRUŽNICE

~ ~ ~ ~

~ ~   ~ ~