Obsah, obvod...

1.
Ovce má na obojku provaz délky 3 m zakončený kroužkem, který klouže na drátu nataženém mezi dvěma nízkými kolíky na louce. Vzdálenost kolíků je 5m. Vypočítejte obsah vypasené části louky .

2.
Náš největší rybník Rožmberk má rozlohu 489ha. Za jak dlouho bychom jej obešli, když předpokládáme, že má tvar kruhu a rychlost chůze je asi 4 km/h.

3.
Uprostřed obdélníkové zahrady o rozměrech 32m a 37 m stojí postřikovač, který má dostřik asi 15m. Kolik procent zahrady není zavlažováno?

4.
Obvody dvou kruhů jsou v poměru 2:3. Větší kruh má průměr 12 cm. Vypočítej průměr menšího kruhu.

5.
Jakou dráhu urazí Země za den při oběhu kolem Slunce? Předpokládáme, že se jedná o rovnoměrný pohyb po kružnici. Vzdálenost Země od Slunce je asi 15O milionů kilometrů.

6.
Jaký obsah má kruh, jehož obvod je 3 metry?

7.
Jaký bude průměr obruče, která vznikne stočením pásu 2 m dlouhého?

8.
Nástěnné hodiny mají hodinovou ručičku o délce 4,6 cm, minutovou 6,2 cm a sekundovou 7,4 cm. Jakou dráhu opíší jejich hroty za jeden den?

9.
Průměr kola je 0,82 m. Kolikrát se otočí na dráze 1 km?

10.
Určete délku tětivy AB kružnice h(H, 8cm), je-li vzdálenost středu Hod přímky AB rovna 64 mm.

11.
Kovová pětikoruna má obvod 78,5 mm. Rozhodněte, zda ji lze prostrčit otvorem o rozměrech 4 mm x 26 mm?

12.
Obsah kruhu je 38,4 cm2. Vypočítejte její průměr.