M a t e m a t i k a

Vítejte na stránkách,

které jsou určeny žákům

nejen devátých tříd Základní školy

Plánická ulice v Klatovech.

                       


               INFO

                   ARCHIV

                            SOUTĚŽ

                            GEOMETRIE

                             CO JSME DĚLALI

                            DĚJINY MATEMATIKY

                                        KROUŽEK MATEMATIKY

                                          PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

                                               VÝSLEDKY PÍSEMNÝCH PRACÍ

                                                                ZPĚT NA TITULNÍ STRANU

Geometrie

     Na stránkách, které jsou určeny geometrii,
naleznete zadání příkladů i návody
k jejich řešení.
Nová zadání budou zveřejňována postupně,
podle nově probrané látky.

      
~ ~ ~ ~

~ ~   ~ ~