M a t e m a t i k a

Vítejte na stránkách,

které jsou určeny žákům

nejen devátých tříd Základní školy

Plánická ulice v Klatovech.

                       


               INFO

                   ARCHIV

                            SOUTĚŽ

                            GEOMETRIE

                             CO JSME DĚLALI

                            DĚJINY MATEMATIKY

                                        KROUŽEK MATEMATIKY

                                          PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

                                               VÝSLEDKY PÍSEMNÝCH PRACÍ

                                                                ZPĚT NA TITULNÍ STRANU

CO JSME DĚLALI…

     Stručný přehled o tom,
co jsme v hodinách matematiky dělali,
naleznete zde.


       DEN    EU 

       ÚROKOVÁNÍ  -  OMALOVÁNKY


Tak jako každý rok, tak i letos jsme se rozhodli
předvánoční týden využít trošku jinak.
První hodiny matematiky jsme věnovali věcem,
které se mám zcela jistě neztratí. Zařizování bytu.
Narýsovali jsme si plánek bytu nebo
pokojíku - a ten jsme si potom zařídili.
Všechno samozřejmě v určitém měřítku.
Podobnosti jsme už uměli využít velmi snadno
a jak to vypadalo uvidíte ve
F O T O G A L E R I I .
Další hodiny už byly opravdu vánoční.
Stromeček, dárky, vánoční ozdoby.
Vše sestrojené pomocí redukčního úhlu.
Prostě jsme se nenudili!

      
~ ~ ~ ~

~ ~   ~ ~