M a t e m a t i k a

Vítejte na stránkách,

které jsou určeny žákům

nejen devátých tříd Základní školy

Plánická ulice v Klatovech.

                       


               INFO

                   ARCHIV

                            SOUTĚŽ

                            GEOMETRIE

                             CO JSME DĚLALI

                            DĚJINY MATEMATIKY

                                        KROUŽEK MATEMATIKY

                                          PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

                                               VÝSLEDKY PÍSEMNÝCH PRACÍ

                                                                ZPĚT NA TITULNÍ STRANU

DĚJINY MATEMATIKY

Nedílnou součástí matematiky jsou její dějiny.
Na těchto stránkách budete
mít možnost seznámit se s nimi.
Starší odkazy naleznete i v archivu.


      
~ ~ ~ ~

~ ~   ~ ~