Řešení příkladů 12-15
12NA
s20(x+2)=30x
v2030
tx+2x
120km


13LS
s300x+50=550x
v300550
tx+1/6x
12 min


14L1L2
s56x+2340=74x
v5674
txx
130 min


15CA
s18(3/2+5/6) =5/6x
v18x
t3/2+5/65/6
50,4km/h