M a t e m a t i k a
     M a t e m a t i k a
           Mgr. Zdeněk Bureš
PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ


Příklady k opravné zkoušce - 1. část

Příklady k opravné zkoušce - 2. část

Příklady k opravné zkoušce - testy k procvičení

Příklady k opravné zkoušce - souhrnné opakování

OPAKOVÁNÍ K PÍSEMNÉ PRÁCI
OPAKOVÁNÍ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
ROZKLAD NA SOUČIN
ROVNICE
SČÍTÁNÍ A ODEČÍTÁNÍ VÝRAZŮ
TYPOVÉ PŘÍKLADY K VSTUPNÍ PÍSEMNÉ PRÁCI