M a t e m a t i k a
     M a t e m a t i k a
           Mgr. Zdeněk Bureš
ZADÁNÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Z FYZIKY


OBJEM - MĚŘENÍ (30. 11. 2016)
PŘEVODY JEDNOTEK (23. 11. 2016)
PŘEVODY JEDNOTEK (11. 11. 2016)
PŘEVODY JEDNOTEK (19. 10. 2016)
PŘEVODY JEDNOTEK (14. 10. 2016)
PŘEVODY JEDNOTEK (12. 10. 2016)
PŘEVODY JEDNOTEK (7. 10. 2016)
PŘEVODY JEDNOTEK (5. 10. 2016)